ประกาศ

ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ
สมเด็จองค์ปฐม (ทรงเครื่องจักรพรรดิ)

ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว
(ใช้ทองคำน้ำหนักประมาณ ๓ กิโลกรัม)

ประธานเททองหล่อ โดย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ณ. วัดพระธาตุห้าดวง
ต. ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายทองคำหล่อพระพุทธรูปได้
ที่บ้านอนุสาวรีย์, บ้านบางโพ และที่วัดพระธาตุห้าดวง