ประกาศ

              คุณรติพร พรไกวัล คุณวราภรณ์ อรุณรัตนชัยกุล คุณลลิตา (ไม่ทราบนามสกุล) กรุณามารับวัตถุมงคลที่ท่านจองไว้โดยด่วน หากมีข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อกับ พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๘๑๕-๒๔๗๒

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี


              วัดท่าขนุน                     วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
              สำนักสงฆ์เกาะพระฤๅษี   วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
              สำนักสงฆ์ถ้ำทะลุ            วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.
              วัดพุทธบริษัท                 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ


              วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ พอดีตรงกับวันสอบธรรมชั้นนวกภูมิ ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ จึงงดงานบวงสรวงพุทธาภิเษกและกิจกรรมอื่นทุกประเภท