เล่มที่ รายละเอียดของเล่ม
สมุดเยี่ยม  คำกล่าวจากเว็บ และขอเชิญท่านแนะนำ ติ ชม อนุโมทนาค่ะ
กระโถนข้างธรรมาสน์  ถาม-ตอบ สนทนากับหลวงพี่เล็ก
ไฟล์.pdf  กระโถนข้างธรรมาสน์ไฟล์.pdf
กรรมฐาน ๔๐  การปฏิบัติธรรม กรรมฐาน และสิ่งที่ต้องพบในการทำกรรมฐาน
อดีตที่ผ่านพ้น  เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอดีตของหลวงพี่เล็ก
ท่องไปในโลกกว้าง   เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ลงในหนังสือพลังจิตดอทคอม
ใต้ฟ้าอิระวดี  การท่องไปในเมืองพม่า
ใต้ฟ้าเมืองไทย   การเดินทาง,การพบกับพระอริยะและอื่น ๆ ในเมืองไทย
เว็บวัดท่าขนุน   มีประวัติและศิลปกรรมของวัดท่าขนุน
 
   
๓ เมษายน ๒๕๔๘ จัดทำโดย กวางน้อย, โกกนุท, แม่พลอย
ขอขอบพระคุณคุณเชิงดอย และท่านอื่น ๆ ที่เมตตาส่งหนังสือมาให้ด้วยค่ะ